Tolk

Rättegångar och förhandlingar vid svenska domstolar hålls på svenska. Om du inte förstår eller talar svenska har du rätt att få hjälp av tolk. Du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har också rätt till tolk.

Behöver du tolk?

Meddela domstolen så tidigt som möjligt om du behöver tolk. Gärna redan när du har fått kallelsen.

Domstolen avgör behovet av tolk

Det är domstolen som avgör om det finns behov av tolk vid en rättegång eller förhandling. Du måste därför själv meddela domstolen om du anser att du behöver tolk.

Även om alla som medverkar i rättegången behärskar de främmande språk som används måste det som sägs översättas till svenska. Detta är nödvändigt eftersom allmänheten normalt har rätt att vara med vid en rättegång och ska kunna förstå allt som sägs. Undantag från kravet på översättning kan göras för nordiska språk.

Tolkens uppgift och ansvar

Den som anlitas som tolk vid domstolen avlägger ed inför rätten.

Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs vid förhandlingen så exakt som möjligt. Hon eller han ansvarar för att frågor och svar inte återges felaktigt, så att de får en annan betydelse än de som var menade.

Tolken ska vara opartisk och får inte tolka en rättegång eller förhandling där han eller hon är släkt med eller på annat sätt står någon av parterna nära. Tolken får heller inte ha ett eget intresse av den sak som behandlas.

Vem betalar tolken?

Det är staten som står för kostnaden för tolken. Domstolen betalar ut ersättningen till tolken.

Minoritetsspråk

Särskilda regler gäller för minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska.

Uppdaterad
2019-09-15