Förhandlingsplan i omfattande narkotikamål det s k Sigma-målet

Nationella åklagaravdelningen – Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (åklagarna) lämnade den 1 oktober 2019 in en stämningsansökan mot femton personer som åtalas för narkotikabrott och narkotikasmuggling. Brotten rubriceras i de flesta fallen som synnerligen grova brott. Huvudförhandlingen inleddes vid Göteborgs tingsrätt den 9 oktober 2019 och förväntas pågå fram till den 29 maj 2020. Målet går under arbetsnamnet ”Sigma-målet”.

Under våren 2020 planeras förhandling att hållas följande dagar:

8–10 och 15 januari
Huvudförhandlingen återupptas efter juluppehåll. Åtalspunkterna 6.8 och 10 gås igenom och förhör hålls med tilltalade och vittnen. 

16–17 januari, 21–22 januari, 29–31 januari (31 januari är reservdag)
Åklagarna håller sakframställan avseende åtalspunkterna 2–5 samt 6.6.8.

3–5 februari, 17–19 februari, 4–6 mars, 10–11 mars, 18–20 mars, 23-25  mars
Sakframställan av de tilltalades advokater samt förhör med tilltalade i åtalspunkterna 3–5 samt 6.6.8.

15-17 april
Vittnesförhör

22-24 april
De tilltalades personliga förhållanden kommer att gås igenom. 
Vissa delar kan komma att omfattas av sekretess och i sådant fall är förhandlingen stängd för åhörare.

15-16 juni
Kompletterande sakframställan, kompletterande förhör med en av de tilltalade, förhör med ett nytt vittne.
Slutanföranden. Åklagarna inleder.

16 juni
Huvudförhandlingen förväntas avslutas.

På måndagar startar förhandlingen kl. 09:45 och alla övriga dagar kl. 08:45.
Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat.
Kom gärna i god tid om du är intresserad av att följa rättegången.
Ett visst antal platser kan komma att reserveras för media.Praktiska frågor
Förhandlingen hålls i sal 3 och en sidosal på tingsrätten. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen (sal 3). Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker genom mejl till tingsnotarien Sarah Åbonde, sarah.abonde@dom.se; Tel: 031-701 11 36.
Eventuellt kommer det att finnas åhörarplatser i sidosalen.
Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

Ordningsregler
Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen (sal 3) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda elektronisk utrustning för rapportering och ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen.

Det är inte heller tillåtet att gå in i eller ut ur rättssalen eller sidosalen under pågående förhandling utan det får endast ske i samband med paus i förhandlingen.

Ytterligare ordningsregler kan komma att meddelas.

Säkerhetskontroll
Göteborgs tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén (för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler). Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgen­maskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrigt
Om du vill beställa handlingar i målet hänvisas i första hand till sarah.abonde@dom.se eller avdelning1tgg@dom.se. Ange vilken handling som önskas. Om inget annat anges kommer handlingarna att lämnas ut i pdf-format via e-post. Frågor om tingsrättens planering av målet besvaras av ansvarig domstolshandläggare.

 

Uppdaterad
2019-11-20