Göteborgs tingsrätt har upphört med fax

Göteborgs tingsrätt har vid årsskiftet (den 1 januari 2020) helt upphört med användandet av fax.

Uppdaterad
2020-01-29