Information till dig som skriver skolarbete

Information till dig som skriver skolarbete på grundskole- och gymnasienivå samt till universitetsstuderande.

Domstolarna har en viktig plats i det svenska samhället. Media rapporterar ofta om uppmärksammade mål och frågor om hur domstolarna tillämpar olika rättsregler diskuteras ofta i olika forum. Det är naturligtvis bra att det finns ett så stort intresse för domstolarnas verksamhet och att många elever och studerande väljer att analysera juridiken och hur den tillämpas.

Verksamheten i Göteborgs tingsrätt ställer emellertid också höga krav på att våra domare avgör ett stort antal mål och ärenden varje år och tempot är därför högt. Även om vi önskar det finns det därför inte alltid utrymme att svara på alla enkäter, intervjuer och förfrågningar som regelbundet skickas till våra domare av Göteborgs engagerade skolelever. För att ta reda på hur en rättegång går till och mycket annan information om domstolarnas verksamhet hänvisar vi därför i första hand till www.domstol.se, t.ex. Så går en rättegång till. Se länk nedan.

För dig som studerar framför allt juridik eller statsvetenskap på universitet eller högskola finns under vissa förutsättningar möjlighet att komma i kontakt med och intervjua en av tingsrättens domare. Innan du skickar din förfrågan bör du kontrollera att du kan klargöra följande:

  1. Vad är syftet med dina frågor och vad är bakgrunden till att svaren är nödvändiga för uppsatsarbetet?
  2. Har du kontaktat även andra domstolar? Om det är frågor i enkätform som ska sammanställas, hur ska materialet i så fall behandlas? Ska svaren vara anonyma och hur garanteras i så fall anonymiteten?
  3. Är din undersökning/uppgift sanktionerad av din handledare? (Bifoga intyg eller annan handling från din handledare som styrker detta.)

Uppdaterad
2022-08-16