Kvällsberedskap

Från och med den 1 september 2020 har tingsrätterna kvällsberedskap. Det innebär att en domare har beredskap mellan kl. 17.00 och 24.00 årets alla dagar för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av en försvarare.

Göteborgs tingsrätt är samordningsansvarig domstol för domstolar i södra Sverige (beredskapsområde Södra Sverige). Göteborgs tingsrätt kommer att inleda genom att ha kvällsberedskapen mellan den 1 september och den 8 oktober 2020. Därefter fördelas kvällsberedskapen mellan domstolarna i det Södra beredskapsområdet på det sätt som framgår av listan.

Om du har frågor med anledning av kvällsberedskapen ska du vända dig till den tingsrätt som har beredskapen.

Uppdaterad
2020-09-02