Kvällsberedskap

Sedan den 1 september 2020 har tingsrätterna kvällsberedskap. Det innebär att en domare har beredskap mellan kl. 17.00 och 24.00 årets alla dagar för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av en försvarare.

Från och med den 30 mars 2023 finns det ett gemensamt beredskapsområde som omfattar hela landet. Göteborgs tingsrätt är samordningsansvarig domstol. Kvällsberedskapen fördelas mellan domstolarna på det sätt som framgår av listan nedan.

Om du har frågor med anledning av kvällsberedskapen ska du vända dig till den tingsrätt som har beredskapen.

Uppdaterad
2023-03-30