Formulär för advokater

Intresseanmälan för att sättas upp på Göteborgs tingsrätts förordnandelistor - Advokat

Person- och adressuppgifter

Personuppgiftsbehandling

---------------------------------------------------------

Grundläggande krav

Verksamhetsort inom Göteborgs tingsrätts domsaga
Nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella uppdraget kan tas
Använder sig av och bevakar sin e-post
Har ansvarsförsäkring

Kontrollera även att dina uppgifter stämmer i Advokatsamfundets matrikel (www.advokatsamfundet.se).

---------------------------------------------------------

Jag önskar att bli uppsatt på följande förordnandelistor.

---------------------------------------------------------

Offentlig försvarare med häktningsjour

Offentlig försvarare med häktningsjour

Helgfördelningen för det kommande året sker i slutet av varje kalenderår. Helgerna fördelas vid detta tillfälle mellan de som då är upptagna på listan över Offentlig försvarare med häktningsjour.

Särskilda krav

  • Advokat som innehaft sin advokattitel i minst 3 år och
  • som förordnas i och har erfarenhet av alla typer av brottmål.

---------------------------------------------------------

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn

Särskilda krav

  • Advokat med dokumenterad erfarenhet av arbete med särskild inriktning mot humanjuridik, familjemål eller våld i nära relationer.
  • Som regel fem års yrkeserfarenhet.

För att din intresseanmälan ska bli fullständig kan du behöva bifoga handlingar. Det kan exempelvis vara:

  • uppgifter från advokatsamfundets hemsida,
  • lista från olika tingsrätter på uppdrag du haft eller
  • bevis om genomförda kurser.

Du kan inte bifoga handlingar via vår hemsida.

Samtliga handlingar som du vill bifoga din intresseanmälan ska istället skickas till ecatgg@dom.se.

Ange ”Förordnandelista” och ditt namn i ämnesraden på följande sätt: ”Förordnandelista: Namn Namnsson” (utan citationstecken).

Uppdaterad
2024-02-06