Formulär för biträdande jurister på advokatbyrå

Intresseanmälan för att sättas upp på Göteborgs tingsrätts förordnandelistor - Biträdande jurister på advokatbyrå

Person- och adressuppgifter

Personuppgiftsbehandling

---------------------------------------------------------

Grundläggande krav

Innehar en jur. kand./juristexamen
Biträdande jurist vid en advokatbyrå
Verksamhetsort inom Göteborgs tingsrätts domsaga
Nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella uppdraget kan tas
Använder sig av och bevakar sin e-post
Har ansvarsförsäkring
Tingsmeriterad eller har varit anställd vid advokatbyrå under minst 12 månader [*]

Kontrollera även att dina uppgifter stämmer i Advokatsamfundets matrikel (www.advokatsamfundet.se).

[*] Uppgift om tingsmeritering eller anställningstid ska styrkas med intyg som ska skickas till ecatgg@dom.se.

---------------------------------------------------------

Jag önskar att bli uppsatt på följande förordnandelistor.

---------------------------------------------------------

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn

Särskilda krav

  • Som regel krävs fem års yrkeserfarenhet.
  • Biträdande jurister kan undantagsvis föras upp på listan om de har, för uppdraget, särskilt värdefulla meriter.

---------------------------------------------------------

För att din intresseanmälan ska bli fullständig kan du behöva bifoga handlingar. Det kan exempelvis vara:

  • uppgifter från advokatsamfundets hemsida,
  • lista från olika tingsrätter på uppdrag du haft eller
  • bevis om genomförda kurser.

Du kan inte bifoga handlingar via vår hemsida.

Samtliga handlingar som du vill bifoga din intresseanmälan ska istället skickas till ecatgg@dom.se.

Ange ”Förordnandelista” och ditt namn i ämnesraden på följande sätt: ”Förordnandelista: Namn Namnsson” (utan citationstecken).

Uppdaterad
2024-02-06