Studiebesök på tingsrätten

Tingsrättens förhandlingar är normalt offentliga. Detta innebär att åhörare är välkomna utan föranmälan i mån av plats.


Information om kommande förhandlingar:


Tingsrätten erbjuder även studiebesök där en anställd, normalt en domare, på tingsrätten träffar den besökande gruppen inför att de närvarar vid på en eller flera förhandlingar. Gruppen får efteråt möjlighet att återkoppla och ställa frågor till samma person.

För att boka ett sådant studiebesök, kontakta tingsrättens kommunikationsgrupp.

Uppdaterad
2022-02-09