Studiebesök

Huvudregeln är att förhandlingar vid tingsrätten är offentliga. Information om veckans förhandlingar finns på tingsrättens webbplats, http://www.goteborgstingsratt.domstol.se. För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar gruppen om att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande eller att förtära något under förhandlingen. För att inte förhandlingen ska störas bör in- och utpassering ske i anslutning till pauser i förhandlingarna eller i samband med förhandlingens slut.

Mobiltelefoner ska vara avstängda.

Det är inte tillåtet att fotografera inne i rättssalen under pågående förhandling. Detsamma gäller för film- och TV-inspelning.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21