Arkiv

Här är en sammanställning över var vilka handlingar finns i dag. Vissa verksamheter och handlingar har under årens lopp överförts till andra myndigheter och då hänvisar vi dit.

På tingsrätten

I tingsrättens eget arkiv förvaras handlingar från:

  • Göteborgs tingsrätt 1971 och framåt
  • Mölndals tingsrätt 1971 – 2009-10-18
    - sammanläggning med Göteborgs tingsrätt 2009-10-19
  • Stenungsunds tingsrätt 1971 – 2006-11-30
    - sammanläggning med Mölndals och Uddevalla tingsrätter 2006-12-01 


Riksarkivet

  • Landsarkivet i Göteborg förvarar domstolsarkiv t.o.m. år 1970, samt Bouppteckningar t.o.m. den 30 juni 2001.
  • På Landsarkivet i Härnösand finns Inskrivningsmyndighetens arkiv t.o.m. år 2001.

Var finns handlingarna?

Överfördes till olika förvaltningsmyndigheter den 1 oktober 2011:
- Associationsrättsliga ärenden till Bolagsverket.
- Dödande av handling till Kronofogden, Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen.
- Registreringsärenden (bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord, gåva mellan makar) till Skatteverket.
- Ansökan om fingerade personuppgifter till Rikspolisstyrelsen.
- Preskription av rätten till arv och testamente till Skatteverket.

Upphörde då verksamheten slogs samman med Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt den 2 maj 2011. Handlingar för år 1974 till och med den 1 maj 2011 förvaras på Göteborgs tingsrätt. Handlingar för år 1971 - 1973 finns på Landsarkivet i Göteborg

Varför görs förändringen?

Omorganisationen sker efter ett riksdagsbeslut. Syftet är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål.

Tingsrättens vigselrätt upphörde den 30 april 2009. Från och med den 1 maj 2009 förordnar Länsstyrelsen borgerlig vigselförrättare och Göteborgs Stad administrerar nu majoriteten av de borgerliga vigslarna.
På tingsrätten förvaras vigselärenden och registrering av partnerskap från år 1971 till och med den 30 april 2009. Vigseldagar var tisdagar, fredagar och lördagar. Från och med år 2003 tog kommunen över lördagsvigslarna och förvaringen av de vigselprotokollen.

Från och med den 1 juli 2001 tar tingsrätten inte emot nya bouppteckningar. Verksamheten har övergått till skattekontoret i Kalmar.

Adress
Skatteverket
Bouppteckningsärenden
391 87 Kalmar

Telefon
Tel. 010-575 67 90

Äldre bouppteckningar inlämnade t o m 30 juni 2001 finns hos:

Adress
Landsarkivet Göteborg
Box 19035
400 12 Göteborg
Besöksadress: Arkivgatan 9A

Telefon
010-476 78 60
vardagar kl. 10.00

Inskrivningsmyndighetens verksamhet har övergått till Lantmäteriet.

Inskrivningsmaterial som tidigare bevarades i Göteborgs tingsrätts arkiv finns numera hos Landsarkivet i Härnösand.

Adress
Landsarkivet i Härnösand
IM-arkivet
Box 161
871 24 Härnösand

 

Överfördes till Överförmyndaren och Länsstyrelsen den 1 juli 1995.
Handlingar mellan år 1971 och den 30 juni 1995 förvaras på tingsrätten.

Handläggning som finns kvar på tingsrätten är domstolsärenden som t.ex. förordnande av god man.

Överfördes till Kronofogden den 1 januari 1992.
Handlingar för år 1971 – 1991 förvaras på tingsrätten.

Kontaktuppgifter till arkivet

E-post: gbg.tingsratt@dom.se
Telefon: 031-701 13 23  kl. 8.00 – 16.30
Fax: 031-701 13 13

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21