För dig som är kallad till förhandling

Du behöver inte anmäla att du kommit. När rättegången börjar, ropas det ut i högtalaren.

Om du är kallad som vittne i en rättegång ska du vänta tills ditt namn ropas ut i högtalaren innan du går in i salen.

Gå gärna till informationstavlan som visar i vilken sal rättegången hålls. Salen kan ha ändrats sedan kallelsen skickats ut.

Informationstavlan med dagens förhandlingar
Informationstavlan med dagens förhandlingar

Vittnesstöd

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och vara dig till hjälp i samband med rättegången. Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Du känner igen dem genom att de bär en skylt där det står Vittnesstöd.

Behåll kontakten med Sveriges Domstolar

Uppdaterad
2020-04-22