Beslut om anställning – 20XX/00

HELSINGBORGS TINGSRÄTT

2020-00-00

 

Tingsrätten har genom beslut denna dag anställt Förnamn Efternamn som domstolshandläggare från och med den 1 januari 2020.

Tjänsten tillämpas som provanställning i sex månader.

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till tingsrätten.

Tingsrätten måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag detta beslut anslogs på tingsrättens anslagstavla.

Tingsrätten skickar överklagandet vidare till Domstolsverket för prövning.

 

Ylva Norling Jönsson

 

Anslaget på tingsrättens anslagstavla den 00 januari 2020.

Uppdaterad
2020-05-08