Kungörelsedelgivning Namn Förnamn, personnummer

Kungörelsedelgivning

Förnamn Efternamn, 19ÅÅMMDD-XXXX, med senast kända
adress Gatan X, Postadress, söks för
delgivning av ansökan om stämning i mål T 0000-00, angående
fordran. Handlingarna hålls tillgängliga på Helsingborgs tingsrätt,
Konsul Perssons Plats 1, Helsingborg. Inkommer inte svaromål
senast den 31 december 2020 kan tredskodom komma att meddelas.
Helsingborgs Tingsrätt

Uppdaterad
2020-05-08