معلومات باللغة العربية

För dig som är kallad till förhandling

Du behöver inte anmäla att du kommit. När rättegången börjar, ropas det ut i högtalaren.

Om du är kallad som vittne i en rättegång ska du vänta tills ditt namn ropas ut i högtalaren innan du går in i salen.

Gå gärna till informationstavlan som visar i vilken sal rättegången hålls. Salen kan ha ändrats sedan kallelsen skickats ut.

Ska du vara med på videolänk?

Ska du vara med på en videolänk till en annan domstol? Kontakta vakterna i informationen så hjälper de dig till rätt rum.

Behöver du tolk?

Domstolen har inte tolkar på plats alltid. Ska du vara med i en rättegång och behöver tolk måste domstolen beställa tolken i förväg.

Har du frågor som du behöver hjälp med kan receptionen ibland hjälpa till med tolkning på ditt språk. Domstolen har medarbetare som talar flera olika språk. Annars är det bra om du har med dig någon vän eller anhörig som talar svenska och som kan hjälpa dig.

Vanliga frågor om skilsmässa

Hur ansöker jag om skilsmässa?

  1. Beställ ett personbevis som gäller för skilsmässa
  2. Fyll i vår blankett
  3. Betala ansökningsavgiften på 900 kronor antingen med kort i vår reception eller via vår betaltjänst.

Hur lång tid tar det att skilja sig?

Om ni är överens om att skilja er och inte har barn kan domstolen skilja er så snart som möjligt, vanligtvis inom några dagar. Därefter dröjer det tre veckor innan domen börjar gälla, om ingen överklagar.

Har ni barn eller om bara en av er vill skilja sig kan domstolen besluta om betänketid. Då måste ni vänta 6–12 månader innan ni kan fullfölja er ansökan om skilsmässa. När ni gjort det kan domstolen skilja er. Därefter dröjer det tre veckor innan domen börjar gälla, om ingen överklagar.

Vad innebär betänketid?

I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid innan tingsrätten ni kan skilja er:

  1. Om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.
  2. Om minst en av er begär betänketid.
  3. Om bara en av er vill skiljas.

Detta följer av lagen och står i äktenskapsbalken. Syftet med betänketid är att motverka förhastade skilsmässor.

Tingsrättens beslut om betänketid skickas till er båda.

Betänketid i minst ett halvår

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. Tiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot stämningen.

Vad händer om den ena parten bor utomlands och inte går att nå?

Tingsrätten kan använda sig av flera olika metoder för att nå en person som befinner sig utomlands, till exempel stämningsmän. När det inte går att nå en person kan tingsrätten i stället förordna en god man som får representera personen i målet.

Det är vanligtvis en advokat som blir god man. Advokaten kan också försöka få tag på personen men om det inte lyckas kan advokaten svara på stämningen.

Vanligtvis utgår den gode mannen från att personen som inte går att nå inte vill skilja sig. Det innebär i så fall att tingsrätten beslutar om betänketid innan skilsmässan kan genomföras.

Uppdaterad
2020-05-14