Vanliga frågor och svar

Skilsmässa

Vad händer efter att ansökan lämnats in?

Om ni har ansökt gemensamt om skilsmässa beslutar tingsrätten så snart som möjligt. Har ni barn kan ni behöva ha betänketid i minst sex månader först.

Har du själv ansökt om skilsmässa kommer tingsrätten att skicka en stämning till din partner som får möjlighet att svara.

Därefter kan tingsrätten ofta besluta om skilsmässa.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar för tingsrätten att döma om skilsmässa beror på hur ert förhållande ser ut, om ni har barn och om ni har bott isär i minst två år.

Har ni inga barn och båda vill skilja sig kan tingsrätten besluta så snart som möjligt, ofta inom några dagar.

Kan vi få ett intyg på att vi är skilda?

Tingsrätten kan på begäran av en eller båda parter utfärda ett så kallat laga kraftbevis där det framgår att domen på skilsmässa inte längre går att överklaga.

Är en eller båda parter medborgare i ett annat EU land kan tingsrätten även på begäran fylla i ett särskilt EU-intyg om skilsmässan.

Gå till receptionen för att beställa bevis eller intyg.

Wifi - trådlöst nätverk

Finns det wifi här?

Tingsrätten erbjuder åtkomst till det trådlösa nätverket för åklagare, advokater och journalister.

Gå till expeditionen för att få en inloggning till nätverket. Inloggningen är tidsbegränsad.

Tingsrätten har ingen möjlighet att erbjuda wifi åt övriga besökare.

Tillgänglighet

Hörselhjälpmedel

För att så många som möjligt ska kunna höra vad som sägs i en förhandling finns olika typer av hörselhjälpmedel i salarna.

Ljudförbättring

I de flesta salar är alla mikrofoner kopplade till högtalare, så att alla ska höras så bra som möjligt.

Hörsnäcka

Om du har svårt att uppfatta det som sägs i salen, till exempel om någon talar tyst, finns hörsnäckor att använda i salarna. Även ljud som kommer från någon presentationskälla i salen hörs i hörsnäckan. Hörsnäckan är alltså inte bara ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel utan kan användas av alla. Uttag för hörsnäcka finns i partsborden, vid vittnesplatsen, i domarbordet och i vissa fall i samtalsrummen.

Hörkudde och halsslinga

Om du har hörapparat kan du ta hjälp av en hörkudde för att få ljud som hörs i salen till hörapparaten. I förhandlingssalen finns ingen hörslinga i golvet eller taket som är vanligt på andra offentliga platser. Orsaken är att ljudet från förhandlingen inte ska kunna lyssnas av med hörapparat utanför salen. Istället används en hörkudde som läggs på stolen du sitter på. Ofta finns det också halsslingor med samma funktion som en hörkudde.

Uttag för hörkudde finns normalt i väggen vid åhörarplats, i parts borden, vid vittnesplatsen och i domarbordet. Hör apparaten ska ställas i T- eller MT-läge för att kunna användas tillsammans med hörkudden.

Vittnesstöd

Vad är vittnesstöd?

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och vara dig till hjälp i samband med rättegången. Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Du känner igen dem genom att de bär en skylt där det står Vittnesstöd.

Ansökningsavgifter

Vad kostar det att ansöka om...?

Skilsmässa och familjemål

900 kronor

Som familjemål räknas mål om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Det kostar alltid 900 kronor per mål, det vill säga om ni ansöker gemensamt om skilsmässa betalar ni 900 kronor tillsammans. 

I ett mål om skilsmässa kan en tvist om vårdnad, boende eller umgänge ingå utan extra kostnad.

Stämning

  • 900 kronor – För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
    (23 650 kr för 2020)
  • 2 800 kronor – För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
    (23 650 kr för 2020)

Ärenden om adoption, namn, boutredningsman, bodelningsförrättare med flera

Allmänna domstolsärenden kostar 900 kronor i ansökningsavgift.

I kategorin ingår bland annat:

  • adoption
  • namnärende
  • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman
  • förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen

 

Konkurs och företagsrekonstruktion

Det är gratis att ansöka om egen konkurs.

Att ansöka om annans konkurs kostar 2 800 kronor.

Att ansöka om företagsrekonstruktion kostar 2 800 kronor.

Uppdaterad
2020-04-22