Tingsrätten dömer två kvinnor för bland annat grov olovlig befattning med smuggelgods

Mål: B 6277-21
De två kvinnorna har sålt insmugglade hundvalpar från Polen. Båda döms till fängelse. Tingsrätten frikänner en tredje kvinna från att ha varit inblandad, men dömer henne för andra brott.

De tre kvinnorna åtalades för att ha fört in omkring 60 hundvalpar från Polen under perioden maj–december 2020 samt för att efter införseln sålt valparna som svenskfödda. Åklagaren har gjort gällande att de hade en gemensam brottsplan om att olovligen föra in och sälja hundvalpar. Under huvudförhandlingen har 39 valpköpare hörts som vittnen.

Tingsrätten har kommit fram till att det, förutom i ett fall, rört sig om smugglade hundvalpar. Däremot har tingsrätten, med ett undantag, inte bedömt bevisningen tillräcklig för att de tilltalade ska kunna dömas för smuggling. Kvinnorna har i stället, i varierande grad, varit inblandade i den efterföljande hanteringen av valparna. Två av kvinnorna har genom sitt agerande under vissa punkter i åtalet dömts för olovlig befattning med smuggelgods.

– Olovlig befattning med smuggelgods är ett lika allvarligt brott som smuggling eftersom det utgör en i praktiken nödvändig komponent för införsel i större skala, säger rådmannen Therese Larsson Dozet.

En av kvinnorna döms för grov olovlig befattning med smuggelgods i sex fall gällande sammanlagt 35 hundvalpar. Den andra kvinnan döms för grov smuggling i ett fall och grov olovlig befattning med smuggelgods i fyra fall, gällande sammanlagt 21 hundvalpar. Den tredje kvinnan frikänns helt då bevisningen mot henne inte var tillräckligt stark.

– Det måste anses som ett betydande samhällsintresse att Sverige hålls fritt från rabies och andra farliga sjukdomar. Tullreglerna syftar ytterst till att förhindra spridning av sjukdomar som rabies. Utifrån detta anser tingsrätten att var och en av de gärningar som kvinnorna döms för ska rubriceras som grova brott, säger Therese Larsson Dozet.

Den ena kvinnan döms till fängelse ett år och två månader och den andra kvinnan till fängelse ett år. Den tredje kvinnan döms till dagsböter för två andra brott.

Rätten är enig.