Kontakta domstolen

Om du som journalist har frågor kring mål och ärenden, vill beställa dom eller andra handlingar ska du vända dig direkt till domstolen.

Mer information

För att beställa ut allmänna handlingar, kontakta registrator:

Telefon: 042-19 88 40

För frågor om pågående mål, kontakta gärna avdelningen direkt:

Målavdelning 1, 042-19 88 41, theavd1@dom.se

Målavdelning 2, 042-19 88 42, theavd2@dom.se

Målavdelning 3, 042-19 88 43, theavd3@dom.se

Konkurser, 042-19 88 42, hbg.konkurser@dom.se

Ungdomsspåret, 042-19 88 42, ungdomssparet@dom.se

Vet du inte vilken avdelning som handlägger målet kan du istället ringa till växeln 042-19 97 00 eller skicka e-post till registrator (se adress överst).

Domstolschef

Lennart Johansson
042-19 97 49
lennart.johansson@dom.se

Beställ dom eller allmän handling

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Uppdaterad
2022-04-04