Ledarskapsprogram

En modern domstol behöver ha engagerade trygga chefer som utvecklas och har en förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Sedan våren 2022 har Helsingborgs tingsrätt ett eget ledarskapsprogram för domstolens chefer. Två gånger i halvåret anordnas kompetensutveckling för chefsgruppen. Innehållet i ledarskapsprogrammet arbetas fram löpande och gemensamt. Cheferna på domstolen har årliga chefsinternat samt ses en gång i månaden vid särskilda chefsmöten. Ett gott samarbete i chefskretsen skapar en lagkänsla och ger förutsättningar för väl underbyggda strategiska beslut.

Hittills har ledarskapsprogrammet haft följande teman

  • Tillitsbaserat ledarskap
  • Ledarskap i ett mer hybridartat arbetsliv
  • Arbetsmiljö för chefer
  • Situationsbaserat ledarskap och chefens kommunikation
  • Arbetsrätt för chefer

Tidsperiod

Start våren 2022.

Kontaktperson

Lennart Johansson, lagman

Uppdaterad
2023-01-20