Arbeta hos oss

Varje månad avgörs hundratals mål och ärenden i Helsingborgs tingsrätt. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Utvecklingen pågår ständigt

Styrkan i vårt rättssamhälle sitter både i månghundraåriga traditioner och förmågan till förnyelse. Som anställd i Sveriges Domstolar blir du en del av båda. Därför satsar vi på engagerade, ansvarstagande medarbetare som vill utvecklas både på det personliga planet och tillsammans med Sveriges Domstolar.

En karriär för dig?

Vid Helsingborgs tingsrätt arbetar drygt 100 personer. Verksamheten bedrivs i trivsamma och moderna lokaler i centrala Helsingborg.

Tingsrätten är indelad i tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Varje målavdelning leds av en chefsrådman. På målavdelningarna arbetar cirka 25 personer i ett team som består av domare, beredningsjurist, handläggarchef, domstolshandläggare och tingsnotarier.

Det finns en administrativ avdelning som stöd för den egna organisationen. I administrationen ingår bl.a. en serviceenhet och ordningsvakter. På serviceenheten arbetar servicehandläggare och en servicechef.

Välkommen till Helsingborgs tingsrätt!

Uppdaterad
2023-05-17