Tingsrättens uppdragslistor

Tingsrätten använder uppdragslistor för ombud. Syftet är att uppdragen över tid ska fördelas jämnt mellan de som förekommer på listorna.

Nya riktlinjer från den 1 jan 2024

Helsingborgs tingsrätt har från den 1 januari 2024 reviderat riktlinjerna för våra uppdragslistor.

Kriterierna

För att underlätta hanteringen av din intresseanmälan rekommenderar vi dig att läsa igenom "Kriterier för tingsrättens uppdragslistor". Beakta särskilt styckena om "Grundläggande krav för samtliga uppdragslistor" samt "Särskilda kriterier för olika uppdragslistor".

Intresseanmälan till uppdragslistan för Helsingborgs tingsrätt

Person- och adressuppgifter

Titel
Personuppgiftsbehandling

Grundläggande krav

Primär verksamhetsort inom 10 mil från Helsingborgs tingsrätt
Innehar en jur.kand. eller juristexamen
Nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella uppdraget kan tas.
Använder och bevakar din e-post?
Har företaget eller sökanden ansvarsförsäkring?
Är du tingsmeriterad eller har du varit anställd vid advokatbyrå i mer än 12 månader?

Kontrollera även att dina uppgifter stämmer i Advokatsamfundets matrikel på www.advolatsamfundet.se. (Gäller advokater och biträdande jurister på advokatbyrå.)

Val av uppdrag

Jag önskar bli uppsatt på följande uppdragslistor

Offentlig försvarare med häktningsjour

Offentlig försvarare med häktningsjour

Särskilda kriterier

  • Advokat sedan minst 3 år
  • Förordnats i och har erfarenhet av alla typer av brottmål
  • Visat särskild lämplighet för uppdrag som offentlig försvarare
  • Finns inte med på häktningsjourlista vid annan domstol

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare barn
Särskilda kriterier

Bifoga handlingar

För att din intresseanmälan ska bli fullständig kan du behöva bifoga handlingar. Det kan exempelvis vara:

  • arbetsintyg
  • lista från olika tingsrätter på uppdrag du haft eller
  • bevis om genomförda kurser.

Skicka samtliga handlingar som du vill bifoga till admi@dom.se.

Ange ”Förordnandelista” och ditt namn i ämnesraden på följande sätt: ”Förordnandelista: Namn Namnsson” (utan citationstecken).

Uppdaterad
2023-03-20