När du kommer till domstolen

Oavsett om du är kallad till domstolen, har ärenden till expeditionen eller ska besöka en rättegång finns här information som är bra att känna till.

Hos vår expedition kan du lämna in ansökningshandlingar och få hjälp med beställningar av allmänna handlingar med mera.

Helsingborgs tingsrätt har en säkerhetskontroll som alla besökare måste gå igenom för att komma in i domstolsbyggnaden. Vid kontrollerna används en metalldetektorbåge. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt. Ser mer i filmen här nedanför:

Att medverka i förhandling vid Helsingborgs tingsrätt

Om du är kallad till förhandling vid Helsingborgs tingsrätt är det viktigt att du kommer i god tid. Vid vissa tidpunkter kommer många besökare samtidigt, och det kan då bli kö i inpasseringskontrollen.

Om du ska medverka i en förhandling behöver du inte anmäla dig när du kommer. Du är välkommen att sitta ner och vänta tills du blir kallad till salen.

Vittnesstöd

Du som kallas till förhandling på domstolen kan ha många frågor inför den kommande rättegången.

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och vara dig till hjälp i samband med rättegången. Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Du känner igen dem genom att de bär en skylt där det står Vittnesstöd.

Vittnesstödet kan till exempel svara på frågor som:

  • Hur går en förhandling (rättegång) till?
  • Hur ser rättssalen ut och var kommer jag att sitta?
  • Vilken roll har jag under förhandlingen?
  • Hur vet jag när det är min tur att prata?
  • Hur begär jag ersättning för att jag kommit till domstolen?

Har du frågor innan du ska infinna dig till tingsrättsförhandlingen eller vill vara säker på att det finns ett stöd på tingsrätten, är du välkommen att kontakta Brottsofferjouren i Helsingborg (BOJ).

Tel. 042 – 28 42 00

Brottsofferjouren i Helsingborg

Kullagatan 30

252 20 Helsingborg

Just nu är vittnesstödsverksamheten begränsad på grund av covid-19. Det innebär att vittnesstöd inte alltid finns på plats utan måste bokas i förväg.

Wifi – trådlöst nätverk

Tingsrätten erbjuder åtkomst till det trådlösa nätverket för åklagare, advokater och journalister.

Gå till expeditionen för att få en inloggning till nätverket. Inloggningen är tidsbegränsad.

Tingsrätten har ingen möjlighet att erbjuda wifi åt övriga besökare.

Uppdaterad
2019-03-21

Hitta på sidan

Relaterat innehåll