Ordningsregler vid förhandling

Rules of conduct during hearings

 • Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Alla måste respektera det.
  Hearings are held in an orderly and dignified manner. Every person must respect this rule.
 • Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal.
  All actions that may disrupt a hearing are prohibited. It is not permitted to applaud, comment on statements, laugh, chuckle or talk loudly.
 • Det är inte tillåtet att konsumera mat eller dryck i rättssalarna.
  It is not permitted to consume food or beverages in the courtrooms.
 • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är förbjuden och straffbelagd när en förhandling pågår.
  All photography, image acquisition and image transfer within and from the courtrooms after the case has been called will be subject to penalties.
 • I rättssalarna ska kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängd och undanstoppad.
  Cameras, mobile phones and other such devices must be turned off and put away while in the courtrooms.
 • Den som bryter mot dessa regler kan bli avvisad med förbud att återvända.
  Any person who breaks these rules may be asked to leave and prohibited from returning.
 • Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  Do not leave any articles of clothing or other belongings in the courtroom during breaks in the hearing.
Uppdaterad
2019-08-28