Studiebesök

Det går bra att göra studiebesök på tingsrätten under ordinarie öppettider. Ni behöver inte föranmäla er.

Alla våra förhandlingar är offentliga. Den som vill är välkommen att besöka alla våra rättegångar.

I vissa fall beslutar domaren om att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar och då får inte åhörare vara med.

När ni kommer till domstolen

När du kommer till tingsrätten välkomnas du av våra ordningsvakter som guidar dig igenom en säkerhetskontroll med röntgen. Säkerhetskontrollen liknar den på flygplatser. Om det är flera förhandlingar som börjar samtidigt kan det bildas kö. Se därför till att vara på plats i god tid.

Efter säkerhetskontrollen finns det skärmar som visar alla dagens förhandlingar. På skärmen står det vad förhandlingen handlar om, vilka parterna är, när förhandlingen börjar och i vilken sal.

Tavlan med dagens förhandlingar
Dagens förhandlingar står listade på skärmar till vänster efter informationsluckan.

När förhandlingen börjar

När en förhandling börjar ropar protokollföraren ut detta i högtalarsystemet och dörren till salen låses upp. Låt gärna parterna gå in först. Därefter kan ni gå in och sätta er på åhörarplatserna. De flesta av våra salar har 15–16 åhörarplatser. Blir det fullsatt ser våra ordningsvakter till så att nära anhöriga till parterna i första hand får plats. Är ni en större grupp kan ni därför behöva dela upp er på olika förhandlingar.

Ni kan själva se vilka förhandlingar som ska hållas de närmaste veckorna.

Ordningsregler vid förhandling

  • Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Alla måste respektera det.
  • Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal.
  • Det är inte tillåtet att konsumera mat eller dryck i rättssalarna.
  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är förbjuden och straffbelagd när en förhandling pågår.
  • I rättssalarna ska kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängd och undanstoppad.
  • Den som bryter mot dessa regler kan bli avvisad med förbud att återvända.
  • Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Utställningen Domstolens historia

Tingsrätten har en permanent utställning om domstolens historia. Den finns en trappa upp och är tillgänglig under tingsrättens öppettider.

Läs mer på utställningens webbplats.

Information om tingsrätten

Vill ni veta mer om tingsrätten och vilka som jobbar här kan ni ladda ner broschyrer från Sveriges Domstolar. Ni hittar även en del information om Helsingborgs tingsrätt här på webbplatsen.

För dig som är lärare

Vår personal berättar gärna och svarar på frågor om domstolen, vilka som arbetar här och om tingsrättens uppgift.

Samtalet hålls i en tom sal innan ni besöker förhandlingen. Det varar cirka 30–60 minuter.

Kontakta vår studiebesöksgrupp via e-post för att boka tid. Skriv att ni vill ha en information och frågestund.

Vi har samlat information som kan vara bra för dig som arrangerar ett studiebesök.

Uppdaterad
2023-01-04