Studiebesök

Det är möjligt att som grupp göra ett studiebesök på tingsrätten. Om ni är en större grupp som vill komma på besök, kontakta gärna domstolen i förväg.

Några dagar före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingar inte ställts in. På grund av pågående ombyggnad av Helsingborgs tingsrätt har vi inte möjlighet att ta emot grupper större än 10 personer.

Svar på frågor

Personalen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

Informera gruppen

Tänk gärna på att inför besöket informera gruppen om att:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i rättssalen, och att
  • det inte är tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Tänk på!

För dig som arrangerar ett studiebesök på domstolen är det viktigt att tänka på att det kan hända att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Se kommande förhandlingar

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21

Hitta på sidan

Relaterat innehåll