Oikeus käyttää suomen kieltä tuomioistuimissa

Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus käyttää suomen kieltä tuomioistuimissa. Tämä on säännelty laissa (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä.

Tuomioistuimet, joissa suomen kieltä voidaan käyttää

Suomea voidaan käyttää tuomioistuimessa, jonka toimialue yhtenee kokonaan tai osittain seuraavien kuntien kanssa: Jällivaara, Haaparanta, Kiiruna, Pajala tai Ylitornio. Tuomioistuimella tarkoitetaan hallinto-oikeutta, käräjäoikeutta, maa- ja ympäristötuomioistuinta, merioikeustuomioistuinta tai vuokra- ja maanvuokralautakuntaa. Jos suomen kieltä on voitu käyttää tuomioistuimessa, tätä kieltä voidaan myös käyttää tuomioistuimessa, jonne tällaisesta jutusta tai asiasta valitetaan.

Jotta sinulla olisi mahdollisuus käyttää suomen kieltä, vaaditaan, että juttusi tai asiasi on yhteydessä Jällivaaran, Haaparannan, Kiirunan, Pajalan tai Ylitornion kuntaan. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi, että oleskelet tai asut näissä kunnissa tai että asia tai juttu koskee siellä sijaitsevaa kiinteistöä.

Osapuolet ja edustajat voivat käyttää suomen kieltä

Sinulla, joka olet osapuoli tai osapuolen edustaja jutussa tai asiassa tuomioistuimessa tai vuokra- ja maanvuokralautakunnassa, on oikeus käyttää suomen kieltä jutun tai asian käsittelyn aikana. Edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi lapsen huoltajaa, uskottua miestä tai sitä, joka edustaa juridista henkilöä. Asiamiestä ei lueta edustajaksi.

Mitä oikeus käyttää suomen kieltä merkitsee?

Oikeus käyttää suomen kieltä merkitsee, että sinulla on

  • Oikeus jättää asiakirjat ja kirjallinen todistelu suomen kielellä
  • Oikeus saada asiaan tai juttuun kuuluvat asiakirjat suullisesti käännetyiksi suomen kielelle
  • Oikeus suullisessa käsittelyssä tai kokouksessa tuomioistuimessa tai vuokra- ja maanvuokralautakunnassa puhua suomea.

Tuomioistuimelle tai vuokra- ja maanvuokralautakunnalle jätetyt asiakirjat käännetään ruotsiksi, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Näiden viranomaisten on myös muutoin pyrittävä kohtaamaan suomenkielinen osapuoli tai osapuolen edustaja suomen kielellä.

Oikeus vaatia kirjallinen käännös

Kaikissa jutuissa ja asioissa, joissa suomen kieltä voidaan käyttää, sinulla osapuolena on oikeus saada asiakirjat kirjallisesti käännetyiksi. Asiakirjat, jotka ovat ajankohtaisia jutussa ovat tuomio ja tuomion perusteet ja asiassa ne ovat päätös ja päätöksen perustelu. Saadaksesi asiakirjat käännetyiksi sinun on osapuolena tai osapuolen edustajana, jolla ei ole juridista avustajaa, pyydettävä tätä.

Paljonko tulkki ja käännös maksavat?

Osapuolelle tai osapuolen edustajalle tulkki ja käännös ovat maksuttomia. Ne maksetaan julkisista varoista.

Koska sinun on vaadittava saada käyttää suomen kieltä?

On tärkeää, että tuomioistuin voi suunnitella tulkkauksen ja käännöstyön. Jos haluat käyttää suomen kieltä, sinun on sen vuoksi pyydettävä sitä silloin, kun juttu tai asia pannaan alulle tai kun ilmoitat ensimmäistä kertaa kantasi siitä.

Jos sinulla on oikeus saada kirjallinen käännös tuomiosta tai tuomioperusteista suomen kielelle, sinun tulee pyytää sitä viimeistään viikon kuluessa siitä, kun tuomio tai päätös ilmoitettiin.

Uppdaterad
2021-04-12