Om oss

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat främst på straffrättens och civilrättens område. Högsta domstolen prövar överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens, Patent- och marknadsöverdomstolen samt hovrätternas domar och beslut.

I Sverige har vi två parallella högsta instanser i domstolsväsendet: dels Högsta domstolen, dels Högsta förvaltningsdomstolen. Båda har som huvuduppgift att skapa vägledande avgöranden (prejudikat) men på olika rättsområden.

Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat på förvaltningsrättens område. Högsta förvaltningsdomstolen prövar överklaganden av kammarrätternas domar och beslut.

Uppdaterad
2019-06-11