Verksamhetsberättelse

Högsta domstolen ger varje år ut en verksamhetsberättelse för det gångna året. I denna finns korta referat av ett urval av de vägledande avgöranden som har publicerats och statistik. Det finns också texter skrivna av anställda vid domstolen, som ger en bild av hur arbetet går till, samt beskrivningar av viktiga händelser under året.

Verksamhetsberättelserna ges ut i en tryckt och en digital version.

2020

Uppdaterad
2021-04-15