Mål: 2292-10

Dom eller beslut

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, fråga om allmän förvaltningsdomstols behörighet.