Mål: 1886-10

Dom eller beslut

Fråga om det kan anses som uppenbart oskäligt att påföra tilläggsavgift när trängselskatt har betalats i rätt tid och till rätt konto hos Transportstyrelsen men fel OCR-nummer har angivits.