Mål: 3681-12

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende fastställande av järnvägsplan för Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll, Järfälla kommun.