Mål: 1250--1252-15

Dom eller beslut

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.