Mål: 5656-16, 593-17

HFD 2018 ref. 10

Referat

Fråga om ett visst område ska anses som kyrkotomt.