Mål: 1351--1352-18

HFD 2019 ref. 27

HFD 2019 ref. 27

Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.

Dom i mål om fastighetstaxering och ersättning för kostnader

Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.