Mål: 1351--1352-18

HFD 2019 ref. 27

HFD 2019 ref. 27

Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.

Om avgörandet

Målnummer
1351--1352-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Sökord
FastighetstaxeringSkolbyggnad