Mål: 6561-18

HFD 2019 ref. 33

HFD 2019 ref. 33

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårds-aktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Förhandsbesked om inkomstskatt.