Mål: 6561-18

HFD 2019 ref. 33

HFD 2019 ref. 33

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårds-aktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
6561-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
11 kap. 11 § Inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökord
FriskvårdPersonalvårdsförmån