Mål: 5079-18

HFD 2019 not. 22

HFD 2019 not. 22

Förhandsbesked om kupongskatt. 

Beslut i mål om förhandsbesked om avkastningsskatt

Förhandsbesked om avkastningsskatt. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen.