Mål: 5079-18

HFD 2019 not. 22

HFD 2019 not. 22

Förhandsbesked om kupongskatt.