Mål: 5079-18

Beslut i mål om förhandsbesked om avkastningsskatt

Förhandsbesked om avkastningsskatt. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen.