Mål: 1961-19

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (jfr HFD 2014 ref. 11).

Om avgörandet

Målnummer
1961-19
Måltyp
Socialförsäkring