Mål: 1961-19

HFD 2019 ref. 55

Referat

SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (jfr HFD 2014 ref. 11).

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (jfr HFD 2014 ref. 11).