Mål: 2069-19

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

En skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet har inte ansetts utgöra en arbetsskada i arbetsskadeförsäkringens mening.