Mål: 417-20, 418-20

HFD 2020 not. 30

HFD 2020 not. 30

Överklagandetid återställd på grund av försenad postgång.