Mål: 3316--3318-19

HFD 2020 ref. 52

HFD 2020 ref. 52

Fråga om förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto.

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

Fråga om förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto.