Mål: 3316--3318-19

HFD 2020 ref. 52

HFD 2020 ref. 52

Fråga om förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto.