Mål: 6275-21

HFD 2023 ref. 32

HFD 2023 ref. 32

En bidragsberättigad har rätt att avstå från utbetalning av barnbidrag.

Dom i mål om barnbidrag

En bidragsberättigad har rätt att avstå från utbetalning av barnbidrag.