Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 35-19
Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att en guidad forsränningstur inte är en sådan tjänst som omfattas av en reducerad mervärdesskattesats.

Målet handlar om person som tillhandahåller guidade forsränningsturer mot ersättning. Utrustning ingår i priset och turen leds av en guide som ansvarar för säkerhet och information. Deltagarna får bl.a. en säkerhetsgenomgång och övar paddelkommandon. Tre forsar passeras vilket varvas med lugnare vatten. Högsta förvaltningsdomstolen finner inledningsvis att tjänsten utgör en enda sammansatt tjänst. Frågan är vilken skattesats som är tillämplig. Den enligt förarbetena aktuella bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet tillåter att en reducerad skattesats tillämpas på tjänster i form av ”tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, muséer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar”. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att turen inte omfattas av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om reducerad skattesats. Kravet på att de svenska bestämmelserna ska tolkas EU-konformt innebär att bestämmelserna om reducerad skattesats i mervärdesskattelagen så långt det är möjligt ska tolkas på motsvarande sätt. Enligt mervärdesskattelagen omfattas tjänster avseende förevisning av naturområden m.m. av reducerad skattesats. Denna bestämmelse är formulerad på ett sätt som påtagligt avviker från direktivet. Det framstår enligt Högsta förvaltningsdomstolen som klart att forsränningsturen i fråga inte heller omfattas av den svenska bestämmelsen. Den nu aktuella tjänsten karaktäriseras framför allt av aktiviteten forsränning. Även om deltagarna under turen förevisas omgivningarna ligger tyngdpunkten på att förbereda och genomföra forsränningen. Den guidade forsränningsturen är således inte en sådan tjänst som utgör förevisning av naturområden m.m. och som omfattas av reducerad skattesats.