Mål: 35-19

HFD 2019 ref. 44

HFD 2019 ref. 44

En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Om avgörandet

Målnummer
35-19
Måltyp
Skatt
Lagrum
7 kap. 1 § tredje stycket 8 mervärdesskattelagen (1994:200)
EU-rätt