Mål: 35-19

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Om avgörandet

Målnummer
35-19
Måltyp
Skatt
EU-rätt