Mål: 35-19

HFD 2019 ref. 44

HFD 2019 ref. 44

En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.