Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 5894-22
Rätt att ta del av allmän handling; tillämpningen av 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen(2009:400) (Mål nr 5894-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4082-22).