Mål: 5894-22

HFD 2023 ref. 40

HFD 2023 ref. 40

Fråga om vad som krävs för att ett utlämnande av uppgifter ska anses hindra arbetets behöriga gång hos den utlämnande myndigheten.

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

Fråga om vad som krävs för att ett utlämnande av uppgifter ska anses hindra arbetets behöriga gång hos den utlämnande myndigheten.