Anställning som fiskal

Hovrätten för Nedre Norrland har 14 fiskalsplatser varav en mark- och miljöfiskal. 

Hovrätten tar löpande emot ansökningshandlingar under året. En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan.

Hovrätten ska anta en mark- och miljöfiskal, sista dag för ansökan 31 mars.

De senaste åren har i snitt fem nya hovrättsfiskaler antagits per år. Anställningen som hovrättsfiskal inleds med sex månaders provanställning, under den tiden kan man ansöka om dubbel bosättning.

Vi ser gärna att du bifogar ett personligt brev till din ansökan där du bl.a. berättar om varför du vill genomgå domarutbildningen. Ansökan mejlas eller skickas med post till Hovrätten för Nedre Norrland, Box 170, 851 03 Sundsvall.

När du skickat in en ansökan om anställning som fiskal får du en bekräftelse av oss. Din ansökan är giltig i sex månader och vi kontaktar dig när ansökan förfaller för att höra om du vill ha dina handlingar åter eller om du vill förlänga din ansökan ytterligare sex månader. Är du då fortfarande intresserad av en anställning som fiskal är du välkommen att skicka in en ny ansökan och komplettera med eventuella nya handlingar.

Vid ett antagningstillfälle beaktas alla sökandes ansökningshandlingar och bedöms utifrån hovrättens kravprofil. Därefter kallas ett antal sökande till intervju. Efter intervjuerna inhämtas referenser och därefter fattas beslut om vilka som ska erbjudas anställning. Samtliga sökanden som varit på intervju får besked per telefon.

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta HR-specialist Christine Modig christine.modig@dom.se eller 060-18 66 21.

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2019-08-27