Hovrätten ändrar rubriceringen i målet om försök till mord i Lycksele

Mål: B 81-22
Hovrätten bedömer att pappan i Lycksele hade uppsåt att döda sin 8-årige son och ändrar därför rubriceringen till försök till mord.

Mannen dömdes i tingsrätten för försök till mord för det våld han riktat mot sin fyraårige son och för misshandelsbrott för slag med ett tillhygge mot sin då åttaårige son och sin mor. Hovrätten, som endast prövat åtalet avseende åttaåringen, menar att det mannen berättat och hur han agerat innan och efter slaget ger stöd för att han hade uppsåt att döda även det äldre barnet.

– Det är ofta svårt att veta vilka avsikter en person har i gärningsögonblicket. Bevisningen i detta mål gör dock klart att mannen agerat med ett så kallat likgiltighetsuppsåt, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.

Rubriceringen blir försök till mord vilket betyder att skadeståndet höjs med
90 000 kronor till 173 250 kronor. Eftersom mannen var allvarligt psykiskt störd vid gärningen fastställs den rättspsykiatriska vården som tingsrätten beslutat om, trots att mannen nu döms för ett allvarligare brott.

Hovrätten är enig i sin bedömning.

Särskild företrädare

Tingsrättens dom överklagades endast av åttaåringens särskilda företrädare. Hovrätten har därför inte prövat gärningarna mot fyraåringen eller mannens mor. En särskild företrädare är en advokat som förordnas för att ta tillvara ett barns rätt då gärningsmannen är vårdnadshavare.