Praktikplats

Hovrätten för Övre Norrland tar kontinuerligt emot praktikanter. Vi söker dig som läst minst sex terminer på juristprogrammet och har arbetsplatsanknuten praktik som valbar kurs.

Praktikperioder och ansökningstider

Praktikperioden omfattar 8–10 veckor. Du måste vara inskriven på juristprogrammet för att komma i fråga. Praktiken är på heltid och ska ske inom ramen för en juridisk kurs som innehåller inslag av praktik. 

Praktikperiod 1 startar för vårterminen i januari och period 2 i mars. För höstterminen är start för period 1 i augusti och för period 2 i november.

Vi tar löpande emot ansökningar till terminernas båda studieperioder. 

Ansökan

Din ansökan ska bestå av personligt brev, cv, kopia av senaste studiebetyget från juristprogrammet samt uppgift om under vilken period du kan praktisera hos oss.

Arbetsuppgifter

Som juristpraktikant får du god inblick i hovrättens verksamhet genom att du får möjlighet att delta i det praktiska arbetet. Dina arbetsuppgifter kan till exempel bestå i att upprätta inläsningsmaterial inför huvudförhandlingar, föra protokoll vid huvudförhandlingar och ta del av domstolens överläggning. Du kan även få förbereda och föredra mål vilket innebär att göra rättsutredningar, skriva föredragningspromemorior och upprätta förslag till beslut. Även andra på hovrätten förekommande arbetsuppgifter kan komma att ingå i praktiken.

Kontakt vid frågor

Behöver du mer information är du välkommen att kontakta HR-administratör Frida Sandberg på telefonnummer 090-17 20 01 eller via e-post.

Uppdaterad
2024-05-08