Praktikplats

Hovrätten för Övre Norrland tar kontinuerligt emot praktikanter. I första hand söker vi dig som läst minst sex terminer på juristprogrammet.

Praktikperioder och ansökningstider

Praktikperioden omfattar 8–10 veckor. Vi har två fasta ansökningstider per termin.

Termin Praktikens start Sista dag för ansökan
vårtermin, period 1 omkring januari månad 30 september
vårtermin, period 2 omkring mars månad 30 november
hösttermin, period 1 omkring augusti månad 31 mars
hösttermin, period 2 omkring november månad 31 maj

 

Du måste vara inskriven på juristprogrammet för att komma i fråga. Praktiken är på heltid och ska ske inom ramen för en juridisk kurs som innehåller inslag av praktik.

Arbetsuppgifter

Som juristpraktikant får du god inblick i hovrättens verksamhet genom att du får möjlighet att delta i det praktiska arbetet. Dina arbetsuppgifter kan till exempel bestå i att upprätta inläsningsmaterial inför huvudförhandlingar, föra protokoll vid huvudförhandlingar och ta del av domstolens överläggning. Du kan även få förbereda och föredra mål vilket innebär att göra rättsutredningar, skriva föredragningspromemorior och upprätta förslag till beslut. Även andra på hovrätten förekommande arbetsuppgifter kan komma att ingå i praktiken.

Din ansökan

Välkommen med ansökan bestående av personligt brev, cv, kopia av senaste studiebetyget från juristprogrammet samt uppgift om under vilken period du kan praktisera hos oss. 

Kontakt vid frågor

Behöver du mer information är du välkommen att kontakta HR-administratör Frida Sandberg på telefonnummer 090-17 20 01 eller via e-post.

Uppdaterad
2023-06-01