Säkerhetskontroll

Besökare i domstolens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en rättegång kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen.

Vid en säkerhetskontroll ska du passera en larmbåge som detekterar ifall du har några föremål på dig som kan utgöra en säkerhetsrisk. Var därför beredd på att tömma dina fickor, avlägsna bältet och eventuellt ta av dig dina skor med mera. Även din väska kommer att genomsökas av kontrollens ordningsvakter.

Du får bland annat inte ta med dig följande:

 • tändare
 • vassa föremål – exempelvis sax, nagelfil, korkskruv
 • mediciner – utan tydlig märkning eller förpackning
 • föremål som bryter mot lagen, till exempel kniv
 • öppnade drycker
 • hårspray och andra antändliga gaser
 • nyckelkedja (nyckelknippan kan tas in, inte kedjan)
 • försvarsspray.

Ordningsvakterna i kontrollen kommer att förvara de föremål som inte är tillåtna att ta med på förhandlingen som samtidigt inte är olagliga. Dessa saker återfås när du passerar ut efter förhandlingen.

Föremål som enligt lag är förbjudet kommer att beslagtas och polis kontaktas.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen

 • Polis (även uniformerad) legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation.
 • Andra som utövar allmän tjänst (till exempel personal från Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Överförmyndaren, Kriminalvården, Socialtjänsten) – tjänstelegitimation eller kallelse som visar att myndigheten kallats till förhandling.
 • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.
 • Rättshjälpsbiträden, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn – godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande.

Tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet, se ovan. Kan man inte det (och man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Ordningsvakt är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan (till exempel mot personalistor, tjänstgöringslistor och liknande).

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss!

Uppdaterad
2019-07-17