Arkiv

I Hovrättens för Övre Norrland arkiv förvaras material från mål avgjorda av domstolen. Domböcker och register i mål finns från så långt tillbaka som 1936.

Varje mål och ärende som inleds i Hovrätten för Övre Norrland får ett eget målnummer. De handlingar som hör till målet märks med målnumret, registreras i målets dagbok och samlas i en akt.

Förutom domböcker och register i mål från 1936 och framåt finns dagboksblad från och med 1990 och akter från och med år 2000. Dagboksblad och akter från tidigare år förvaras hos Landsarkivet i Härnösand.

I hovrättens arkiv finns även administrativa handlingar från 1936 och framåt, exempelvis remissyttranden och direktiv från regeringen.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Information om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen samt hur du gör för att beställa handlingar hittar du på sidan ”Domar och beslut”.

Uppdaterad
2019-03-21