Utveckling och innovation

I Sveriges Domstolar pågår flera innovations- och utvecklingsinsatser. Målet är att effektivisera och utveckla verksamheten. Grunden för vårt utvecklings- och innovationsarbete är förtroendet för domstolarna och rättssäkerheten.

Vi gör verklighet av idéer 

I filmen berättar John Lagström på Domstolsverket om hur Sveriges Domstolar arbetar för att ständigt modernisera arbetet. Syftet är att domstolarna ska kunna arbeta mer rättssäkert och effektivt. 

Ständiga förbättringar, verksamhetsutveckling och innovation

Arbetet med ständiga förbättringar innebär att kontinuerligt söka efter bättre sätt att göra saker på, medan verksamhetsutveckling fokuserar på att övergripande förändra organisationens strukturer och arbetsmetoder. Innovation handlar om att införa nya idéer, metoder eller teknik för att förnya organisationen. Genom att tillämpa dessa koncept kan domstolarna anpassa sig till förändrade behov, förbättra arbetsprocesser och kvalitet, samt skapa en mer effektiv och anpassningsbar verksamhet. Det kräver engagemang från alla nivåer och en öppenhet för förändring och utveckling.

De flesta innovations- och utvecklingsinsatserna drivs och genomförs av Domstolsverket och en eller flera domstolar tillsammans. Vi samverkar också med andra myndigheter i rättskedjan som Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården med flera.

Hur AI kan hjälpa oss att spara tid och pengar 

Att översätta dokument tar tid och kostar pengar för domstolarna. I filmen får vi veta hur innovationsteamet på Domstolsverket tog sig an utmaningen att lösa behovet med hjälp av AI. 

Innovation - vi prövar idéer som kan ge stor verksamhetsnytta

Ibland räcker det inte med ständiga förbättringar som vi jobbar med varje dag utan det behövs lite större kliv, och då är innovationsarbete värdefullt. Innovationsarbetet inom Sveriges Domstolar handlar om att framtidssäkra vår verksamhet genom att kunna ta en större risk och pröva idéer som kan ge stor verksamhetsnytta och effektiviseringsvinster.

Många idéer kommer direkt från verksamheten, från medarbetare som har idéer om hur deras jobb kan göras bättre. Domstolsverket har skapat strukturer för att utforska idéer och en del av dessa idéer blir innovationsuppdrag som testas lite mer omfattande i tätt samarbete med domstolarna, leverantörer, forskare och andra myndigheter.

Uppdaterad
2023-11-08