Fiskalsantagning

Kommande fiskalsantagning i hovrätten kommer att äga rum den 24 och 25 maj 2021. Sista ansökningsdag är den 28 april 2021.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anställer ungefär 14 hovrättsfiskaler varje år uppdelat på fyra antagningstillfällen, företrädesvis i februari, maj, september och november. Hovrätten tar löpande emot ansökningshandlingar under året. En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

Vid frågor rörande fiskalsantagningen, kontakta vår personalchef Birgitta Grafström, tfn. 040-35 57 91.

Uppdaterad
2020-11-17