Fiskalsantagning

Kommande fiskalsantagning i hovrätten kommer att äga rum hösten 2020. Sista ansökningsdag är måndagen den 21 september.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anställer ungefär 14 hovrättsfiskaler varje år uppdelat på två antagningstillfällen förlagda till mars/april resp. oktober/november. Hovrätten tar löpande emot ansökningshandlingar under året. En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

Vid frågor rörande fiskalsantagningen, kontakta vår personalchef Birgitta Grafström, tfn. 040-35 57 91.

Uppdaterad
2019-09-10