Fiskalsantagning

Fiskalsantagningen är en del av domarutbildningen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anställer ungefär 15 hovrättsfiskaler varje år uppdelat på fyra antagningstillfällen, företrädesvis i februari, maj, september och november.

Vid varje tillfälle avser antagningen i första hand sökande som kan påbörja sin anställning inom fyra månader från antagningstillfället.

Ansökan sker på en särskilt framtagen blankett. Hovrätten tar löpande emot ansökningshandlingar under året. En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

När en ansökan kommit in hämtar hovrätten in ett yttrande från lagmannen vid den underrätt där sökanden genomfört sin notarietjänstgöring. Yttrandet ska innehålla en bedömning av sökandens lämplighet för fortsatt domarutbildning utifrån hovrättens kravprofil. Hovrätten hämtar sedan in muntliga referenser på ett urval av sökandena. Vanligen kontaktas lagmannen eller de chefsrådmän som sökanden har arbetat med.

Tjänstgöring vid hovrätt och tingsrätt

Anställningen inleds med ett års tjänstgöring i hovrätten som hovrättsfiskal, därefter följer två års arbete som tingsfiskal vid någon av de sex tingsrätterna i Skåne. Det finns också en utbildningsplats med placering som tingsfiskal i Blekinge tingsrätt. Det sista steget i domarutbildningen är arbete som tf. assessor i hovrätten under ett år. Därmed är domarutbildningen avslutad.

Arbetsuppgifter

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra mål och ärenden som hovrätten avgör. Arbetet innefattar rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och protokollföring vid förhandlingar.

I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. En t.f. assessor deltar som domare i hovrätten vid föredragningar och förhandlingar.

Under domarutbildningen genomgår fiskaler och t.f. assessorer ett utbildningsprogram som är anpassat till arbetsuppgifterna under de olika delarna av utbildningen.

Kommande fiskalsantagning i hovrätten

Nästa fiskalsantagning kommer att äga rum efter intervjuer som hålls måndagen den 20 maj, sista ansökningsdag är den 10 april.

Kontakta vår personalchef Birgitta Grafström, telefonnummer 040-35 57 91, om du har frågor om fiskalsantagningen eller är intresserad av en utbildningsplats med placering som tingsfiskal i Blekinge tingsrätt.

Läs mer om domarbanan

Uppdaterad
2022-11-07