Fiskalsantagning

Kommande fiskalsantagning i hovrätten kommer att äga rum den 17 och 18 februari 2021. Sista ansökningsdag är den 24 januari.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anställer ungefär 14 hovrättsfiskaler varje år uppdelat på två antagningstillfällen förlagda till mars/april resp. oktober/november. År 2021 har hovrätten beslutat att flytta fram sin antagning till februari och ev. införa en andra antagning under maj och en tredje till hösten. Hovrätten tar löpande emot ansökningshandlingar under året. En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

Vid frågor rörande fiskalsantagningen, kontakta vår personalchef Birgitta Grafström, tfn. 040-35 57 91.

Uppdaterad
2020-11-17