När du kommer till domstolen

Information om säkerhetskontroll, reception och vittnesstöd.

Till vänster efter säkerhetskontrollen finns vår reception. Här kan du få stöd och hjälp om du till exempel ska på förhandling och har frågor.

Rakt fram finns en informationstavla med dagens förhandlingar. Där ser du vilken sal förhandlingen hålls i.

Till höger finns toaletter och hovrättens historiska utställning.

Säkerhetskontroll

Hovrätten genomför säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Kontrollen genomförs av särskilt utbildade ordningsvakter.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Undvik därför att ta med större väskor med mycket innehåll. När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Undantag från kontroll

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till hovrättens lokaler. Säkerhetskontrollen omfattar dock inte hovrättens anställda eller nämndemän, anställda i de myndigheter som har lokaler i hovrätten och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i hovrättens lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer.

För att undantas från säkerhetskontrollen krävs att kallelse samt giltig tjänstelegitimation eller fotolegitimation uppvisas.

Säkerhetskontroll med röntgenmaskin och larmbåge

Vittnesstöd

Vid Hovrätten över Skåne och Blekinge finns stödjare på plats som kan stötta dig som vittne, målsäganden och anhörig. En stödjare är en person som arbetar ideellt med att stötta vittnen, målsäganden och anhöriga. Som vittnen, målsägande och anhöriga kan du få stöd innan, under och efter din rättegång. Alla stödjare har genomgått utbildning och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte. Hjälpen är kostnadsfri. Stödjare ska främst vara en medmänniska, men kan också förklara hur brottmålsprocessen går till.

För att vara helt säker på att få stöd på plats, bör du i förväg kontakta verksamheten på nedanstående telefonnummer eller e-postadress.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

Telefon: 040-41 02 22 (telefontid måndag – fredag kl. 08.00-16.00)

Uppdaterad
2023-05-31